Inhalerat vaccin

Diarienummer 2015-05127
Koordinator Iconovo AB
Bidrag från Vinnova 2 950 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Projektets mål var att utveckla en industrialiserad version av ICOone inklusive all tillverkningsutrustning för tillverkning i laboratorieskala samt att kommersialisera produkten. Samtliga mål har uppfyllts. En ny low-cost version av ICOone har utvecklats. Den nya konstruktionen bidrar till en avgörande kostnadsreduktion. ICOone och testresultaten, har visats upp för flera potentiella kunder. Vi har långtgående samtal gällande utveckling av en vaccinprodukt samt produkter för andra indikationer. Vi har haft ett mycket lovande möte med WHO avseende en vaccinprodukt.

Resultat och förväntade effekter

Ett stort antal formsprutade ICOone har fyllts med olika typer av läkemedelsberedningar och testats med hjälp av en NGI (Next Generation Impactor) och ett HPLC-system. För detta ändamål har speciella testmetoder utvecklats och validerats. Flera av de testade läkemedelsberedningarna uppvisade mycket god prestanda, fullt jämförbar med de bästa inhalatorerna på marknaden.

Upplägg och genomförande

Utvecklingsprojektet planerades och genomfördes som ett industriellt produktutvecklingsprojekt. Arbetet genomfördes och dokumenterades enligt Medical Device Directive och Design Control. Inledningsvis skrevs en kravspecifikation och en projektplan upprättades. Förutom produktutveckling genomfördes även en riskanalys och ett antal test- och analysmetoder metoder är utvecklades. Denna projektplan följdes under hela projektet. En del utrustning och de formsprutade komponenterna hade lång leveranstid vilket gjorde att de hamnade på den kritiska linjen.

Externa länkar

Iconovos hemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.