Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Inhalerat vaccin

Diarienummer
Koordinator Iconovo AB
Bidrag från Vinnova 2 950 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål var att utveckla en industrialiserad version av ICOone inklusive all tillverkningsutrustning för tillverkning i laboratorieskala samt att kommersialisera produkten. Samtliga mål har uppfyllts. En ny low-cost version av ICOone har utvecklats. Den nya konstruktionen bidrar till en avgörande kostnadsreduktion. ICOone och testresultaten, har visats upp för flera potentiella kunder. Vi har långtgående samtal gällande utveckling av en vaccinprodukt samt produkter för andra indikationer. Vi har haft ett mycket lovande möte med WHO avseende en vaccinprodukt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett stort antal formsprutade ICOone har fyllts med olika typer av läkemedelsberedningar och testats med hjälp av en NGI (Next Generation Impactor) och ett HPLC-system. För detta ändamål har speciella testmetoder utvecklats och validerats. Flera av de testade läkemedelsberedningarna uppvisade mycket god prestanda, fullt jämförbar med de bästa inhalatorerna på marknaden.

Upplägg och genomförande

Utvecklingsprojektet planerades och genomfördes som ett industriellt produktutvecklingsprojekt. Arbetet genomfördes och dokumenterades enligt Medical Device Directive och Design Control. Inledningsvis skrevs en kravspecifikation och en projektplan upprättades. Förutom produktutveckling genomfördes även en riskanalys och ett antal test- och analysmetoder metoder är utvecklades. Denna projektplan följdes under hela projektet. En del utrustning och de formsprutade komponenterna hade lång leveranstid vilket gjorde att de hamnade på den kritiska linjen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-05127

Statistik för sidan