Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ingenjör4.0 - Uppskalning av modulariserad fortbildning för yrkesverksamma

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Halmstad - Akademin för Företagande, Innovation och Hållbarhet
Bidrag från Vinnova 30 000 000 kronor
Projektets löptid november 2021 - oktober 2024
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet ska mobilisera svensk akademi, för att möjliggöra fortbildning av minst 1000 yrkesverksamma per år och innovativt, storskaligt, livslångt lärande i industrin. Vinnovas strategiska innovationsprogram Produktion2030 och 13 lärosäten inom Svenska Produktionsakademien skall gemensamt med industri, arbetsgivareorganisationer och fackförbund vidareutveckla och skala upp det modulariserat utbildningsutbudet -Ingenjör4.0 med fokus på industriell digitalisering för yrkesverksamma med ingenjörsbakgrund.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att bidra med totalt 2300 fortbildade yrkesverksamma med ingenjörsbakgrund efter tre år, samt kontinuerlig kapacitet för 1000 fortbildade per år. Vidare skapas 48 fortbildningsmoduler som kan kombineras fritt till ”lärvägar”” för fri matchning mot individers behov. Projektet bidrar till att skapa en effektiv, nationell utbildningsplattform för fortbildning. Vidare kommer projektet att bidra till analys och erfarenhetsåterkoppling till andra fortbildningsprogram genom ett policy-lab och följeforskning.

Planerat upplägg och genomförande

Under tre år ska Ingenjör4.0 skalas upp från c:a 100 deltagande till över 1000+, årligen. Genomförandet av fortbildning genom modulerna i Ingenjör4.0 leds av lärare och professorer från universitet och högskolor. Parallellt skall utbudet av fortbildningsmoduler inom de 16 modulområdena utökas till 48, genom fördjupning inom respektive modulområden. Policyfrågor såsom finansieringsmodeller, certifiering och ackreditering utvecklas och testas. Former för långsiktig organisation och drift av projektet utvecklas och testas.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 november 2021

Diarienummer 2021-03458

Statistik för sidan