Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ingenjör 4.0

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Halmstad - Akademin för Företagande, Innovation och Hållbarhet
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid december 2020 - december 2022
Status Pågående

Syfte och mål

Detta projekt syftar till ta fram och erbjuda unik, systematisk akademiutvecklad utbildning för industriell fortbildning. I projektet skapas moduluppbyggda korta utbildningar med kopplingar till den ”nya” hållbara uppkopplade industrin -Industri 4.0 inom 16 definierade områden. Detta projekt avser att erbjuda utbildningar och samtidigt utforska möjligheterna med att i samverkan akademi-industri finna former för överföring av akademins forskningsresultat inom ett centralt och viktigt område -Industri 4.0 i form av ett utbildningsutbud på digitala plattformar.

Förväntade effekter och resultat

Projektet genomförs i samverkan mellan produktionsakademiens 13 lärosäten, Industrin och Produktion2030. Projektet syftar till att ge effekt inom Industrin genom tillgång till utbildningsmöjligheter via akademin i form av e-learning och hybrider av detta -blended learning. Projektet kommer att möjliggöra att industriell fortbildning motsvarande 4000 ingenjörstimmar genomförs inom Industri4.0 området under en 2-årsperiod samt att en potential i form av utbildningar och en infrastuktur skapas för att >2000 ingenjörer skall kunna ta del av modulutbudet.

Planerat upplägg och genomförande

Det faktiska projektarbetet utförs inom ramen för 4 så kallade arbetspaket WP1-4. Arbetet koordineras av projektledaren via arbetspaketet WP1. Producerade projektresultat i form av utvecklade blandade moduler och e-inlärningsmoduler och drift av utbildningarna kommer via arbetspaket WP2. Implementeringen av praktiska lab- och demo-element i modulernas innehåll är WP 5s ansvar. Inledningsvis i en första "våg" kommer 14-16 moduler att göras tillgängliga för pilottestning under 2021 och även från och med 2021 kommer en andra våg på upp till 16 moduler att utvecklas och testas.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 december 2020

Diarienummer 2020-04828

Statistik för sidan