Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

InfraSweden2030 - Koordinering 2016-2018

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Road2Science
Bidrag från Vinnova 12 650 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - juni 2019
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-01686

Statistik för sidan