InfraSweden2030 - Koordinering 2016-2018

Diarienummer 2016-01686
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Road2Science
Bidrag från Vinnova 12 650 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att koordinera det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030. Målet är att genom olika aktiviteter säkerställa ett effektivt operativt setup och genomförande av programmets olika delar samt en ändamålsänlig ledning, styrning, stöd och kommunikation.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet för koordirneringsprojektet är ett antal genomförda aktiviteter som antingen handlar om intern koordinering inom InfraSweden2030:s olika delar, eller om koordinering av extern iteraktion och utbyte mellan InfraSweden2030 och dess omvärld. Den förväntade effekten är ett långsiktigt innovationsprogram som är väletablerat och välutfört.

Planerat upplägg och genomförande

Koordineringsprojektet består av en serie aktiviteter som antingen är kontinuerliga (t.ex. stöd till programmets teman och/eller projekt), återkommande med en viss frekvens (t.ex. medlemsstämma, styrelse- och ledningsmöte), eller vid behov (t.ex. rekrytering av nädvändig stödresurs till programkontoret).

Externa länkar

Webbsida för InfraSweden2030

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.