Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Infra 4.0 - Branschgemensam Digital Transformation

Diarienummer
Koordinator IoTBridge AB
Bidrag från Vinnova 871 500 kronor
Projektets löptid september 2021 - augusti 2023
Status Pågående

Syfte och mål

1) Öka takten i den digitala transformationen inom branschen som gemensamt utvecklar och förvaltar transportinfrastrukturen, 2) förankra processer, samarbetsformer, affärsmodeller och digitala verktyg bland branschens aktörer, 3) i samråd prioritera områden som kan implementeras på kort sikt men ha långsiktiga effekter. Samt, bidra till Trafikverkets pågående aktiviteter att stärka sin förmåga att kravställa och tillhandahålla digital information till transportsystemets aktörer, för att bidra till ett kostnadseffektivt och hållbart transportsystem.

Förväntade effekter och resultat

Ökad resurseffektivitet genom bättre och mer insiktsfulla beslut baserad på gemensam digital information. Projektets verktyg är att under tydligt ledarskap från branschens väl etablerade samverkansorgan, med beprövad metodik, och ett tydligt fokus på transportinfrastrukturens värdekedja, ta vara på alla relevant digitala innovationer som redan finns hos olika aktörer och gemensamt processa prioriterade teman som påskyndar digitalt informationsflöde genom anläggningens livscykel och i dess vida affärsekosystem.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i tre faser och genom sex arbetspaket, där en kunskapsarena är den centrala delen för att gemensamt skapa och förankra färdplanen samt bidra till praktisk samverkan mellan projektets parter. Projektet genomför under 2 år med start i augusti 2021. Projektledare är Stiftelsen Blue Institute som rapporterar till en styrgrupp bestående av representanter för Trafikverket, NCC, Skanska, AB Volvo/VCE, Byggföretagen och InfraSweden2030. Detta enskilda projekt finansierar Gunnar Johanssons medverkan i projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 november 2022

Diarienummer 2021-03473

Statistik för sidan