Informationsfusion för beslutsstöd och människa-systeminteraktion i framtida plattformar

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Saab Aerosystems
Bidrag från Vinnova 8 350 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - april 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01315

Statistik för sidan