Informationsdag ´Öppna Data Dag 2015´ i Lund

Diarienummer 2015-02494
Koordinator Lunds kommun - IT AVDELNING
Bidrag från Vinnova 24 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - april 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Större spridning av kunskap om hur man kommer igång med och marknadsför öppna data. Vi vill dela med oss av resultat av vår egen förstudie om öppna data och sprida infomaterial av projektet ´Kommunikationsplan för öppna geodata´.

Resultat och förväntade effekter

Fler kommuner kan enkelt komma igång med att utnyttja resultat av redan genomförd arbete utan att behöva jaga information själv. även kommuner som hittills inte har planerat sätta igång arbetet kan få ett startskott att hänga med. Kunskap om öppna data har spridits i flera organisationer genom information och workshoparbete.

Upplägg och genomförande

Informationsdagen ´öppna Data Dag´ genomfördes i mars 2016. Dagen riktade sig mot tjänsteman men även intresserade privatpersoner eller näringslivet och genomfördes i Lund. Deltagare kom från ett tiotal olika organisationer. Det genomfördes dessutom en workshop om öppna data i den egna och andra organisationer och det hölls presentationer om kommunikationsplan och förstudien i Lund.

Externa länkar

Här finns kommunikationsmaterialet vi presenterade. länk till presentation om förstudie om öppna data i Lund

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.