InformatikTestbädd för framtidens Hälso- och sjukvård (ITH)

Diarienummer 2013-01891
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Utveckling och Innovation, Solna
Bidrag från Vinnova 5 700 000 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Idén med ITH-projektet var att tillgängliggöra data ur de tusentals IT-system som används i vården för att bygga nya innovativa digitala lösningar för kliniska beslutsstöd. Det visade sig dock att snart att varken de plattformar, eller organisatoriska strukturer som fanns på plats var så mogna att detta var möjligt att genomföra i den omfattning ansökan stipulerar. Projektet har istället karaktäriserats av ett utforskande av en referensarkitektur för framtidens hälso- och sjukvård samt design av strukturer, processer och relationella mekanismer för äkta Triple Helix samverkan.

Resultat och förväntade effekter

ITH-projektet har resulterat i empirisk och teoretiskt grundad kunskap kring digital plattformsförmåga och organisatorisk innovationsförmåga. Dessa två förmågor måste integreras om digitalisering bortom dokumentation och kommunikation ska bli möjlig. ITH-projektet har därmed skapat kunskap som kan användas för att etablera innovationsarenor som kan stödja vårdens digitaliseringsprocess. För att tillgängliggöra kunskapen har en bok med innovationsberättelser, analys och slutsatser författats av nyckelpersoner i projektet.

Upplägg och genomförande

Upplägget har karaktäriserats av praktikforskning genom att kombinera designforskning och aktionsforskning. Fyra ´proof of concepts´ har genomförts i den tekniska miljön (MT/IT-integration, semantisk konvertering, processorkestrering, samt utsugning av data för beslutsstöd). 25 innovationsberättelser är skrivna och analyserade. Resultatet presenteras i fem delrapporter under huvudrubriken Klinisk Digital Innovation. Källkoden är dessutom publicerad som opensource.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.