Införande av digital behandlingsplattform för diabetes i vårdmiljön

Diarienummer 2018-03878
Koordinator Vårdinnovation Sverige AB
Bidrag från Vinnova 1 462 500 kronor
Projektets löptid december 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health - medicintekniska samverkansprojekt
Ansökningsomgång Medtech4Health: Collaboration projects involving medical technology 2018

Syfte och mål

Vår lösning ska kunna införas i den reguljära sjukvården och strukturer ska bildas för kontinuerligt bruk. Gränssnittet ska anpassas för slutanvändare (både patienter och professionella användare).

Förväntade effekter och resultat

Lösningen kommer till följd av projektet att kunna göras tillgänglig för kliniskt bruk med adekvata stödstrukturer. Den kommer att vara väl anpassad för både patienter och vårdpersonal. Detta kommer att ge optimala förutsättningar för lösningen att underlätta personalens arbete och förbättra patienters hälsa.

Planerat upplägg och genomförande

Genom arbetspaketen kommer projektparterna att samverka för en bred acceptans av lösningen och att systemet används optimalt. Lösningen kommer att genomgå strukturerad och iterativ återkoppling för att anpassas till slutanvändare.

Externa länkar

easydiabetes.ai

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.