Inflammation och angiogenes: ny behandlingsstrategi

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för immunologi, genetik och patologi
Bidrag från Vinnova 4 887 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - juni 2012
Status Avslutat