inFashion Convolutional Neural Networks Applied to Computer Vision for Industrial Consumer Trend A

Diarienummer 2017-01987
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för data- och systemvetenskap
Bidrag från Vinnova 2 003 500 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Vi utnyttjar de senaste landvinningarna inom datorstött seende (computer vision) mot att identiera kläder i bilder för att på så sätt kunna identifiera konsumenttrender i stora datamängder.

Förväntade effekter och resultat

Det resulterar i en förbättrad förståelse av modetrender vilket förbättrar industrins anpassning och minskar dess överproduktion.

Planerat upplägg och genomförande

Vi bygger en demonstrator genom att sammanföra teknisk kompetens och branschkompetens. Projektet genomförs genom ett antal arbetspaket som inkluderar workshops med alla parter där vi väger samman behov med teknisk förmåga.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.