Inertia

Diarienummer
Koordinator CNet Svenska Aktiebolag - CNet Svenska AB
Bidrag från Vinnova 124 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - januari 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04166

Statistik för sidan