Inertia

Diarienummer 2011-04166
Koordinator CNet Svenska Aktiebolag - CNet Svenska AB
Bidrag från Vinnova 124 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - januari 2012
Status Avslutat