Industriorienterad forskarskola i materialvetenskap (BrinellVinn)

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Brinell Centre - Strategisk forskning
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - september 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01469

Statistik för sidan