Industrinära, tvärvetenskaplig återvinningsforskning

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för kemi- och bioteknik
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - januari 2016
Status Avslutat