Industrinära, tvärvetenskaplig återvinningsforskning

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för kemi- och bioteknik
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - januari 2016
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04440

Statistik för sidan