Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Industriell uppskalning av Ljusemitterande Elektrokemiska Celler (LEC) för ljusapplikationer

Diarienummer
Koordinator LUNALEC AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - juli 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet önskade verifiera tekniska och ekonomiska förutsättningar för att kunna skala upp tillverkning av LEC-plattor. Projektet visade att torkning och inkapsling kan göras med material och processer kompatibla med rulle-till-rulle tillverkning. Projektet påvisade att potentiella kunder är intresserade av färdiga produkter till de priser som LunaLEC projekterar som möjliga och som innebär rimliga vinstmarginaler för LunaLEC.

Långsiktiga effekter som förväntas

I material- och processutvärderingarna för torkning och inkapsling har nya material och processer visat så goda resultat att vi räknar med att kunna applicera dessa i rulle-till-rulle tillverkning i framtiden. De ekonomiska projektioner och marknadsundersökningar som gjorts är tillräckligt tilltalande för att vi ska fortsätta med en ansökan till fas2 av Horizon2020 programmet i oktober.

Upplägg och genomförande

LunaLEC har under projektet testat olika processer och material i den existerande manuella batch-utrustningen, men med fokus på att få en uppskalningsbar process snarare än en så effektiv LEC som möjligt. Dessa tests har genomförts i bolagets lokaler i Umeå. Under projektets gång har också dialog förts med ett flertal potentiella kunder och partners såväl med leverantörer om framtida kostnadsbilder och intäktsmöjligheter. Dessa dialoger har förts via telefon och epost samt via personliga möten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04778

Statistik för sidan