Industriell transformation genom digitalisering baserad på 3D-printning av metaller (Digi3D-skiftet)

Diarienummer 2018-00511
Koordinator Örebro universitet - Institutionen för naturvetenskap och teknik
Bidrag från Vinnova 808 823 kronor
Projektets löptid mars 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Kunskapssatsningar för industrins digitalisering
Ansökningsomgång Kunskapsspridning för ökad digitalisering i industrin

Syfte och mål

Projektet avser att öka kunskapen hos företag (framför allt små och medelstora företag) men även kommuner, regioner, landsting, föreningar, studenter och allmänheten med avseende på digitalisering med särskilt fokus på 3D-printning av metalliska material. Syftet är att med konkreta exempel visa den industriella transformation som 3D-printning av metalliska material, som har ett digitalt väsen, och den associerade digitaliseringen innebär och möjliggöra/genomföra en dialog om vad denna transformation skulle kunna innebära för den egna verksamheten.

Förväntade effekter och resultat

- Kunskapsspridning i form av workshops på minst 10 orter i landet. - Sammanlagt minst 300 personer och minst 100 företag kommer att delta i dessa workshops. - 100% av workshopsdeltagarna ska ha fått ökad kunskap om skiftet i design, beredning, produktion, service, eftermarknad, inköp, logistik, organisation och affärsmodeller genom digitalisering baserad på 3D-printning av metaller. - Minst 30% av de företag som deltar i dessa workshops ska ha tagit fram eller påbörjat framtagningen av en egen handlingsplan m a p detta skifte p g a sin medverkan i dessa workshops.

Planerat upplägg och genomförande

Kostnadsfria workshops kommer att hållas på minst 10 orter i Sverige. Varje workshop innehåller två huvuddelar. Den första delen går ut på att visa vad som håller på att/förväntas förändras m a p materialval, design, beredning, produktion, service, eftermarknad, inköp, logistik, kompetenser, affärsmodeller m m p g a 3D-printning av metalliska material och den associerade digitaliseringen. Den andra delen av workshopen fokuserar på deltagarnas egna fall/exempel och en dialog om vad 3D-printning och den associerade digitaliseringen skulle kunna innebära just i dessa fall.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.