Industriell transformation genom digitalisering baserad på 3D-printning av metaller (Digi3D-skiftet)

Diarienummer 2018-00511
Koordinator Örebro universitet - Institutionen för naturvetenskap och teknik
Bidrag från Vinnova 808 823 kronor
Projektets löptid mars 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Kunskapssatsningar för industrins digitalisering
Ansökningsomgång Kunskapsspridning för ökad digitalisering i industrin

Syfte och mål

Projektet avsåg att öka kunskapen hos företag, kommuner, regioner, landsting, föreningar, studenter och allmänheten med avseende på digitalisering med särskilt fokus på 3D-printning av metalliska material. Syftet var att med konkreta exempel visa den industriella transformation som 3D-printning av metalliska material, som har ett digitalt väsen, och den associerade digitaliseringen innebär och möjliggöra/genomföra en dialog om vad denna transformation skulle kunna innebära för den egna verksamheten. Projektet nådde sina mål.

Resultat och förväntade effekter

Mål: Workshops på minst 10 orter i landet. Utfall: Workshops hölls på 15 orter i landet. Mål: Sammanlagt minst 300 deltagare. Utfall: Sammanlagt 301 deltagare. Mål: Sammanlagt minst 100 deltagande företag. Utfall: Sammanlagt 135 deltagande företag. Mål: 100% av deltagarna skulle ha fått ökad kunskap. Utfall: 100%. Mål: Minst 30% av de deltagande företagen skulle ha tagit fram eller påbörjat framtagningen av en egen handlingsplan m a p detta skifte p g a sin medverkan i dessa workshops. Utfall: 46%. Utfallet är baserat på enkätundersökningar bland deltagarna.

Upplägg och genomförande

Öppna & kostnadsfria workshops hölls på 15 orter i Sverige. Varje workshop innehöll två huvuddelar: - Genomgång av förändringarna m a p materialval, design, beredning, produktion, service, eftermarknad, inköp, logistik, organisation, affärsmodeller m m p g a 3D-metallprintning & den associerade digitaliseringen. - En dialog om vad 3D-printning & den associerade digitaliseringen skulle kunna innebära i deltagarnas egna fall (och verkliga fall förberedda av talarna). Appivo AB, IUC Sverige, Uddeholms Svenska AB och Örebro universitet genomförde projektet i god samverkan.

Externa länkar

Information om projektet på Örebro universitets publika websida. Projektets website med info om datum, ort och innehåll för respektive workshop samt blankett för online-anmälan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.