Industriell FoU och globala marknadsbehov

Diarienummer
Koordinator Business Innovation Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-03283

Statistik för sidan