Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Industrial Liaison Office förstudie 2017

Diarienummer
Koordinator INDUSTRIELLT UTVECKLINGSCENTRUM SYD AKTIEBOLAG - IUC Syd
Bidrag från Vinnova 499 611 kronor
Projektets löptid april 2017 - september 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Förstudiegruppen har levererat en slutrapport av förstudien och även muntligt presenterat ett förslag på organisation, budget och verksamhet för Vinnova, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket.

Långsiktiga effekter som förväntas

En rapport har levererats.

Upplägg och genomförande

Genomförandet har bestått i ett antal möte, nätverkstillfälle, kunskapsinhämtning och benchmarking. Upplägget har fungerat bra för förstudiens ändamål

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 augusti 2017

Diarienummer 2017-02895

Statistik för sidan