Industrial Liaison Office förstudie 2017

Diarienummer 2017-02895
Koordinator INDUSTRIELLT UTVECKLINGSCENTRUM SYD AKTIEBOLAG - IUC Syd
Bidrag från Vinnova 499 611 kronor
Projektets löptid april 2017 - september 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudiegruppen har levererat en slutrapport av förstudien och även muntligt presenterat ett förslag på organisation, budget och verksamhet för Vinnova, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket.

Resultat och förväntade effekter

En rapport har levererats.

Upplägg och genomförande

Genomförandet har bestått i ett antal möte, nätverkstillfälle, kunskapsinhämtning och benchmarking. Upplägget har fungerat bra för förstudiens ändamål

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.