Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Industrial Cloud Sandbox Pilot

Diarienummer
Koordinator Ericsson AB - Ericsson AB, Torshamnsgatan
Bidrag från Vinnova 387 600 kronor
Projektets löptid januari 2019 - april 2019
Status Avslutat
Utlysning Digital infrastruktur och digital säkerhet

Syfte och mål

ICS-piloten syftar till att planera och möjliggöra ICS som en framtida komponent för digitalisering av svensk industri. Målet är att etablera en nationell molnplattform med fokus på digitaliseringen och innovation, där svenska digitaliseringsprojekt ges tillgång till avancerade beräkningsresurser och lagringskapacitet. Resultatet från piloten är en projektplan, detaljerad beskrivning av tjänster och utbildningspaket. Utformningen av ICS-aktiviteterna är baseras på diskussioner med behovsägare och relaterade initiativ.

Resultat och förväntade effekter

Vi har tagit fram en fungerade modell för finansiering, identifierat förväntning på en molnplattform, samt kartlagt hinder för digitalisering hos potentiella behovsägare. Slutresultatet är en attraktiv plattform med potential att stärka svenska företag under digitaliseringsprocessen.

Upplägg och genomförande

Pilot genomfördes via intervuer med behovsägare för förstå hur ICS skall bäst utformas. Vidare fördes diskussioner med relaterade initiativ, såsom Digitala Stambanan, AI Innovation of Sweden, iHubSweden för att hitta vägar att nå ut till intressenter och maximera synergier. Slutligen har gjort en omvärldsanalys gällande digitalisering och moln.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 november 2018

Diarienummer 2018-03243

Statistik för sidan