Industrial Cloud Sandbox Pilot

Diarienummer 2018-03243
Koordinator Ericsson AB - Ericsson AB, Torshamnsgatan
Bidrag från Vinnova 387 600 kronor
Projektets löptid januari 2019 - april 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Målet med Industrial Cloud Sandbox (ICS) är att erbjuda en kreativ miljö för att stötta och påskynda digitalisering av svensk industri. Den innehåller en nationell molnmiljö där svenska företag och akademi kan samarbeta runt forskning och innovation rörande artificiell intelligens, (AI), Internet-of-Things (IoT) och framför allt industriella molntillämpningar. Det ingår också ett omfattande utbildningspaket med moduler runt molnteknik och digitalisering, som ges av ledande akademiska forskare.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet för ICS-pilot kommer vara en detaljerad analys av kravbilden, en kartläggning av potentiella behovsägare och en modell för hur relationen mellan dem och ICS skall fungera, bl.a. med avseende på finansiering och patent. Piloten kommer också att undersöka förutsättningarna för ICS med avseende på delfinansiering från Vinnova, utreda legala krav runt datahantering, utforma en effektiv organisationsstruktur, mm. En komplett projektplan kommer att levereras.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras på på fyra månader med start den 1/1 2019 och består endast av ett arbetspaket som kommer att resultera i ett detaljerat projektförslag. Arbetet består av tre delar: utformning av kurser runt moln och digitalisering, beskrivning av tekniska plattformerna, samt förslag på en fungerande model för att hantera legala krav och finansiering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.