Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Induktionshärdning av högtemperaturstabila matriser

Diarienummer
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - januari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet att testa och utvärdera induktionshärdning av kolfiberlaminat med högtemperaturstabila matriser har uppfyllts. Projektet har i labbskala demonstrerat tekniken för bland annat kolfiberarmerad Polyimid. Syftet med att testa och demonstrera tekniken i projektet har varit att skapa en kunskapsbas för att kunna gå vidare med fullskaletest i senare samarbetsprojekt. Utförda labbtester konfirmerar att tekniken ger ett Tg i nivå med tidigare forskningsprojekt för härdning av polyimid. Högre fiberhalt gav ca 40% högre styvhet än i tidigare utförda försök.

Resultat och förväntade effekter

Ett experimentverktyg har tagits fram i form av ett pressverktyg baserat på keramiskt material med styrd induktionsvärme. Detta har testkörts upp till 440 C. Härdcykler för kolfiberarmerad polyimid har demonstrerats där högsta hålltemperaturen i cykeln var 440 C. Försök har även utförts på högtemperaturstabil termoplast. Kolfiberarmerad PEEK har konsoliderats vid 380 C och polyamid (PA12) vid 200 C med lovande resultat. Den förväntade effekten vid exploatering av tekniken är att mycket energieffektiva och snabba uppvärmningssystem för kompositprodukter erhålls.

Upplägg och genomförande

Försök har utförts i labbskala där design och framtagning av experimentverktyg med pressytor av Kiselkarbid ingår. Materialens elektriska egenskaper har mätts upp för att kunna simulera och optimera induktorn.Testkörningar av de olika kompositmaterialen har körts på bitar 200 x 200 mm. Resultaten har utvärderats både visuellt och med dynamisk mekanisk analys (DMTA). Den största utmaningen i projektet har varit att få de ingående materialen i experimentverktyget att klara både de termiska och mekaniska lasterna i testerna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 juli 2017

Diarienummer 2017-02873

Statistik för sidan