Individanpassade vävnadstekniska artärer som innovativ behandling av kardiovaskulära sjukdomar

Diarienummer 2017-01413
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB, Borås
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - augusti 2018
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Swelife och MedTech4Health- Projekt för bättre hälsa vår 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet är att producera individualiserade artärer för transplantation. Exempel på användningsområden för dessa artärer är kranskärlssjukdom och korrigering av medfödda hjärtfel. Tekniken med vilken artärerna tillverkas medför att patienten inte behöver ta immundämpande medicinering och samtidig ha minskad risk för blodproppsbildning. Vi kommer att utföra en funktionsstudie i djur som förberedelse inför en klinisk studie.

Förväntade effekter och resultat

Vi kommer att producera transplanterbara artärer som kombinerar fördelarna med att vara både individualiserade och helt biokompatibla, något som inget artificiellt eller semi-artificiellt kärltransplantat kan erbjuda idag. Förväntad effekt är att komma förbi de kliniska hinder som idag finns inom kärltransplantat, som leder till minskad livskvalité hos dessa patienter samt bidrar till den socioekonomiska bördan i samband med dessa transplantationer. Projektresultaten kommer att ingå i den regulatoriska dokumentationen som sammanställs inför en klinisk studie.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att ha fyra arbetspaket (WP). I WP1 kommer vi att producera de artärer som skall användas i en funktionsstudie i djur i WP3. Vi kommer också att ta fram en lämplig steriliseringsteknik i WP1. I WP2 kommer vi att karakterisera artärerna före och efter djurstudien med olika molekylärbiologiska tekniker. WP4 består av projektledning, affärsutveckling, kvalitetssäkring och framtagning av regulatorisk dokumentation inför en klinisk studie.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.