Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

Individanpassade vävnadstekniska artärer som innovativ behandling av kardiovaskulära sjukdomar

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB, Borås
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - augusti 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har uppnått syfte och mål med projektet genom att vi tagit fram en process för tillverkning av P-TEA, satt upp en välfungerande djurmodell för in vivo test av P-TEA och visat att produktionsprocessen ger sterila kärl och att de är funktionella och säkra att använda i en fårmodell. Vi kommer nu att gå vidare och söka steg 2 i samma utlysning för att ta oss fram till steget att kunna testa dessa transplantat kliniskt.

Resultat och förväntade effekter

Vi har utvecklat en fungerande process för att tvätta bort celler från donerade artärer och rekonditionera dessa med mottagarens eget blod, på ett sterilt sätt. Dessa P-TEAs har utvärderats i en djurmodell med goda resultat avseende säkerhet och funktion. Vi har inte sett några tecken på infektion eller avstötning och efter fyra månader hade alla kärl bra blodflöde utan någon proppbildning. VERIGRAFT har skickat in en patentansökan baserad på resultat från projektet. Nästa steg kommer vara att söka medel för en utökad djurstudie i samma modell för att få mer data inför en klinisk studie.

Upplägg och genomförande

Ett protokoll utvecklades för att tvätta bort alla donatorceller från artärer tagna från slaktavfall. Vi har tagit fram en steriliseringsmetod för den cellfria scaffolden och ett protokoll för rekonditionering med mottagarens blod. Vi har utvecklat en fårmodell för transplantation av P-TEA och genomfört en initial pilotomgång och efterföljande studier med avseende på säkerhet och funktion och därefter ytterligare en pilot för test med kärl från annan art samt modifiering av medicinering. Resultaten har varit mycket lyckade och har lett till ny IP.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 maj 2017

Diarienummer 2017-01413

Statistik för sidan