Indiensamarbete - Parameter estimation for Kinetic Simulations of metabolic+char(13)+char(10)+pathways in M.tubercul

Diarienummer 2008-02202
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för data- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 46 152 kronor
Projektets löptid augusti 2008 - oktober 2008
Status Avslutat