Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

India-Sweden AI seminar Kalle Åström

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Matematikcentrum
Bidrag från Vinnova 17 780 kronor
Projektets löptid april 2019 - juni 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att delta i ett möten i New Delhi för att stärka kopplingarna mellan Sverige och Indien inom Artificiell Intelligens.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi förväntar oss fler samarbetsprojekt mellan svenska och indiska forskare och företag inom artificiell intelligens.

Upplägg och genomförande

Planen är att besöka universitet i Delhi och delta i två workshops om Artificiell Intelligens.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 juni 2019

Diarienummer 2019-02893

Statistik för sidan