Inclusive Business Co-creation Accelerator

Diarienummer 2015-06148
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Energiteknik, Göteborg
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet IBCA har fortsatt med arbetet gentemot visionen att svenska företag ska vara ledande i att möta fattigdomsrelaterade utmaningar i världen. Tre mål nåddes eller överträffades under 2016: Fler än 120 svenska aktörer involverade i vårt ekosystem, med ytterligare andra involverade internationellt Aktivt involverade i 20 insatser med 25 företag inblandade och har bidragit med support för utveckling och uppskalning Etablerat partnerskap med organisationer i Bangladesh, Kenya, Nigeria och Indien, och utvecklar samarbeten med Kina, Sydafrika och Botswana

Resultat och förväntade effekter

IBCA arbetar mot sin vision genom möjliggörandet av inclusive business-insatser. Inom energi har vi stöttat insatser med fokus på energifattigdom i Afrika, och på hållbara elnät i Indien. Fokus inom agrisektorn har varit att avhjälpa dold hunger, på salt-tolerant vete och på att lyfta kvinnor som agrientreprenörer. Textilsektorn har jobbat fram ekosystem för fabriksfärdig jute samt ett textilt återvinningssystem, för Bangladesh. Vi har stöttat utveckling av vatten- och sanitetslösningar för flyktingläger och krisområden. Hälsosektorn utvecklar e-hälsolösningar för Kenya.

Upplägg och genomförande

Emedan IBCA har nått sina mål, har vissa aktiviteter utvecklats snabbare och kommit längre än andra. Inclusive Business Forum, exvis, var ursprungligen planerat till maj, men genomfördes i oktober. Vårt Co-creation Camp i Bangladesh var planerat till november men ställdes in pga det rådande säkerhetsläget där. Istället kom vår nationella partner hit för att gemensamt lansera alliansen. Vi är överlag nöjda med såväl plan som framsteg, men är medvetna om att vi fortsatt behöver kombinera fokus med flexibilitet för att kunna implementera vår approach i detta mycket komplexa område.

Externa länkar

Inclusive Business Accelerator

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.