Incheck - molntjänst för effektiv hantering av hållbarhetskrav i offentlig och privat upphandling

Diarienummer 2018-01894
Koordinator CORESOURCE SOLUTIONS AB
Bidrag från Vinnova 465 740 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Incheck utvecklas iterativt i fem faser, där vi nu genomför den första fasen i form av en genomförbarhetsstudie. Målet med fas 1 är att genomföra marknadsundersökning och behovsanalys, ta fram en affärsmodell, genomföra grundläggande design av arkitektur och användarupplevelse, samt ta fram en första demoversion av Incheck. Syftet med fas 1 är att förstå detaljer i behov samt lägga grunden för en teknisk och ekonomiskt skalbar lösning.

Förväntade effekter och resultat

Leverablerna i fas 1 används för att visa nyckelaktörer hur Incheck kommer att fungera. På detta sätt vill vi få nyckelaktörer bland våra målgrupper att se nyttan och därmed uttrycka viljan att medverka till Inchecks fulla realisering i kommande faser.

Planerat upplägg och genomförande

För att bygga förståelse bland våra målgrupper om Inchecks funktionalitet och nytta, använder vi ett iterativt arbetssätt där vi, i samarbete med intressenterna, tar fram lösningen från abstrakt vision till konkret lösning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.