Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Incheck - molntjänst för effektiv hantering av hållbarhetskrav i offentlig och privat upphandling

Diarienummer
Koordinator CORESOURCE SOLUTIONS AB
Bidrag från Vinnova 465 740 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Incheck utvecklas i fem faser, där vi genomfört fas 1 som en genomförbarhetsstudie. Målet med fas 1 var att genomföra marknadsundersökning & behovsanalys, ta fram en affärsmodell, genomföra grundläggande design av arkitektur & användarupplevelse, samt ta fram en första demoversion av Incheck. Syftet med fas 1 var att förstå detaljer i behov samt lägga grunden för en teknisk och ekonomiskt skalbar lösning. Syftet med fas 1 har till största delen uppfyllts. Viss oklarhet råder kring prismodell och affärsmodell.

Långsiktiga effekter som förväntas

Leverablerna i fas 1 har använts för att visa nyckelaktörer hur Incheck kommer att fungera. På detta sätt ville vi få nyckelaktörer bland våra målgrupper att se nyttan och därmed uttrycka viljan att medverka till Inchecks fulla realisering i kommande faser. Nyckelaktörer bland våra målgrupper har förstått nyttan med Incheck. Viljan att medverka till Inchecks fulla realisering varierar. Privata aktörer har visat en större vilja än offentliga. Ju längre bak en aktör är i leverantörskedjan, desto större är intresset av Incheck. En privat aktör har visat intresse att delta mer aktivt.

Upplägg och genomförande

För att bygga förståelse bland våra målgrupper om Inchecks funktionalitet och nytta, använde vi ett iterativt arbetssätt där vi, i samarbete med intressenterna, skulle gå från abstrakt vision till konkret lösning. Metoden har varit bra för vår egen förståelse kring hur Incheck behöver fungera. Men den tid som krävs från behovsägare att medverka i utvärderingar av funktionalitet och användarupplevelse, prioriteras ned när vi inte har ett system i drift med riktiga data att diskutera kring.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 maj 2018

Diarienummer 2018-01894

Statistik för sidan