Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IN CALM MIND - Innovation critical metals and mineral flows system demonstrator

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 917 767 kronor
Projektets löptid september 2022 - september 2023
Status Avslutat
Utlysning Systemdemonstratorer för en Hållbar industri
Ansökningsomgång Resilient produktion för en hållbar industri

Syfte och mål

Syftet med förstudien för InCalmMind var att identifiera den systemdemonstrator som bäst kan katalysera batterivärdekedjan, så att den blir hållbart cirkulär. Det målet har nåtts och identifierats till ett hydrometallurgiskt labb i knutpunkten mellan återvinning av sekundär råvara och vidareförädling av primär råvara. Minst lika viktigt har varit diskussioner och möten inom konsortiet för förstudien samt de kontakter som tagits utanför detta för att bredda basen inför genomförandeprojektet.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av förstudien är att vi nu har en projektidé och en bas av parter att bygga vidare på för att få den svenska batterivärdekedjan att bli hållbart cirkulär både i teori och praktik. En ansökan för ett införandeprojekt har skickats in. Den förväntade effekten av detta är att Sverige till 2030 är väl rustat med en cirkulär batterivärdekedja där återvinning av sekundära materialströmmar och förädling av primära strömmar möts.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts genom möten via länk samt tre fysiska workshops. Genom ett missionsdrivet arbetssätt identifierades en demonstrator i form av ett labb som katalyserar och knyter ihop materialströmmarna till en cirkulärt hållbar batterivärdekedja. Implementationsprojektets ansökan skulle vara inne 14 sep (före slutdatum av genomförandestudien) vilket gjorde att vi valt att fortsätta och fördjupa förankringsarbetet med ytterligare parter som del av implementationsprojektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 november 2023

Diarienummer 2022-01565

Statistik för sidan