In-BED-CGM

Diarienummer 2012-03458
Koordinator SENZIME AB (PUBL.) - Senzime AB
Bidrag från Vinnova 90 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - november 2012
Status Avslutat