Implementeringsforskning

Diarienummer 2014-05297
Koordinator INTERNATIONELLA HANDELSHÖGSKOLAN I JÖNKÖPING AB - Internationella Handelshögskolan
Bidrag från Vinnova 479 250 kronor
Projektets löptid april 2014 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med denna rapport är att presentera en översikt över förutsättningarna för framgångsrik implementering av IT-baserade innovationer inom komplexa organisationer och de ändrade policys som följer av innovationen.

Resultat och förväntade effekter

De framgångsfaktorer för implementering som nämns i de granskade studierna var att skapa gemensam förståelse av implementeringsprocessen hos intressenter, att tillämpa professionell projektledning och resurshantering i implementeringsprocessen, att använda en stark vägledande koalition och förändringsagenter samt att erbjuda slutanvändarna mervärde från den förändring eller innovation som skall implementeras. Vanliga hinder för implementering var bristen på finansiering och styrning, bristande intressenthantering, tekniska problem och slutanvändare

Upplägg och genomförande

En systematisk litteraturstudie genomfördes av forskningsstudier av implementering publicerade under perioden 2009-2014 inom områdena e-hälsa, utbildning, militärt försvar och transporter. En majoritet av studierna utfördes av forskare från USA och Europa. Fokus för implementering var olika former av policys och innovationer baserade på informationsteknik.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.