Implementering av FoU-fond för besöksnäringen

Diarienummer
Koordinator SHR Service Aktiebolag - SHR Service AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - september 2010
Status Avslutat