Implementering av FoU-fond för besöksnäringen

Diarienummer
Koordinator SHR Service Aktiebolag - SHR Service AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - september 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04197

Statistik för sidan