Implementering av en ontologi för syndromklassificering av djurhälsodata

Diarienummer 2017-04830
Koordinator Statens veterinärmedicinska anstalt - Avdelningen för epidemiologi och sjukdomskontroll
Bidrag från Vinnova 738 176 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång Frön fortsättning

Syfte och mål

Med finansiering från Vinnova har vi under de senaste tre åren byggde upp ett nätverk av djurhälsan experter och ontologi experter för att utveckla ”Animal Health Surveillance Ontology (AHSO)” (ontologi för djurhälsoövervakning). Under nästa fas förtsätter vi med ontologin utveckling, och kommer vi att använda ontologin i det dagliga arbetet med sjukdomsövervakning utförd av Statens Veterinärmedicinska Anstalten (SVA).

Förväntade effekter och resultat

Ontologin kommer att användas för att förbättra och ytterligare automatisera processen för att extrahera information som är relevant för hälsoövervakning från djurhälsan data. Data som laboratorie- eller kliniska data kommer att behandlas snabbare och med högre sensitivitet när man letar efter trender i förekomsten av djursjukdomar. Dessutom, det ska skapa möjlighet att utveckla kompatibla system mellan olika institutioner som använder liknande data (till exempel patologidata from olika laboratorier); och möjlighet att kombinera sjukdomar bevis från olika datakällor.

Planerat upplägg och genomförande

Vi planerar 4 Work Packages (WP), från och med Januari 2018 till och med December 2019: WP1: Knowledge model WP2: Ontology coding and management WP3: Ontology use in practice WP4: Communication and dissemination

Externa länkar

Project resources page.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.