Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IMPlementering av arbetssätt för hantering av kunskapstillgångar

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid februari 2019 - november 2020
Status Avslutat

Senast uppdaterad 4 mars 2019

Diarienummer 2019-01054

Statistik för sidan