Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Implantatbeläggning för förbättrad rörlighet efter handkirurgi

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Kemi och Material, Medicinteknik
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Projekt för bättre hälsa 2017-2018

Syfte och mål

Vi har uppnått syfte och mål med projektet genom att vi tagit fram ett lim för att täcka metallimplantat med, genomfört en säkerhets- och funktionsstudie i en kaninmodell för utvärdering av limmets effekt mot sammanväxningar av mjukvävnad och senor mot implantatet. Studien gav goda resultat där limmet tydligt motverkade sammanväxningar och bidrog till ökad rörlighet i de opererade tårna. Vi kommer nu att gå vidare för att kunna utvärdera produkten kliniskt.

Resultat och förväntade effekter

Vi har utvecklat ett fungerande lim för applicering på metallimplantat vid handkirurgi och utvärderat detta i en kaninmodell med goda resultat avseende säkerhet och funktion. Vi har inte sett några tecken på irritation eller andra säkerhetsproblem och efter sju veckor in vivo hade limmet motverkat sammanväxningar av mjukvävnad och senor mot implantatet och bidragit till förbättrad rörlighet i de opererade tårna. Nästa steg kommer vara att söka medel för att utföra långtidsstudie och att gå vidare mot testning av limmet kliniskt.

Upplägg och genomförande

Ett lim togs fram för att appliceras på mettallimplantat som används vid handkirurgi. En kaninamodell användes för att utvärdera limmets funktion mot sammanväxningar av mjukvävnad och senor till metallimplantat vid handkirurgi. Efter sju veckor analyserades limmets effekt genom biomekanisk mätning av rörligheten i de opererade tårna samt okulär inspektion av lim och metallimplantat. Resultaten har varit mycket lyckade och vi planerar nu framåt för att kunna testa produkten kliniskt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 maj 2018

Diarienummer 2018-00268

Statistik för sidan