IMNC Dübensdorf Termisk Systemteknik

Diarienummer 2013-03884
Koordinator Termisk Systemteknik i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid september 2013 - oktober 2013
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2012-2013