IMNC Dübensdorf Primateria AB

Diarienummer 2013-03322
Koordinator Primateria AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid september 2013 - september 2013
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2012-2013