IMNC Dübendorf - Applied Nano Surfaces Sweden AB

Diarienummer 2013-03351
Koordinator Applied Nano Surfaces Sweden AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid september 2013 - september 2013
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2012-2013