iMedA: Improving MEDication Adherence through Person Centered Care and Adaptive Interventions

Diarienummer 2017-04617
Koordinator Högskolan i Halmstad - School of Information Technology
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2020
Status Pågående
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg
Ansökningsomgång Artificiell intelligens för bättre hälsa

Syfte och mål

iMedA avser förbättra patientens följsamhet till förskriven medicinering för hypertoni genom en AI-lösning som stöder läkare och patient i att gemensamt först viktiga individuella faktorer för följsamhet och utforma en lämplig intervention. iMedA använder sjukvrdsdata och självrapporterad data och syftar till att först hur medicinska och personliga faktorer interagerar med avseende p följsamhet till medicinering. iMedA stödjer den valda insatsen genom en mobil applikation och följer upp dess effektivitet för att förbättra systemetet över tid.

Förväntade effekter och resultat

Genom att upptäcka risker för låg följsamhet hos enskilda patienter kan en individuell vårdplan och digitala förebyggande insatser etableras. iMedA gör det möjligt för patienterna att ta ansvar för sin hälsa genom egenvård och ger läkare den information som de behöver för att leverera personcentrerad vård. Kombinationen av personcentrerad vård och egenvård kommer att leda till förbättrade resultat och minskade kostnader för hälso- och sjukvård.

Planerat upplägg och genomförande

iMedA-agenten kommer att byggas genom att kombinera tre AI-tekniker. Först skapas en meningsfull och övergripande representation av varje patient baserad på informationssammanslagning och maskinlärning ("representation learning"). Sedan används "peer-goup" analys och "supervised" maskininlärningsmetodik för att förutse icke-följsamhet för specifika patienter. Slutligen föreslås interventionsstrategier som är mest lämpade för en viss patient genom att kombinera datadriven och kunskapsdriven strategi.

Externa länkar

http://islab.hh.se/mediawiki/IMedA

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.