Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Image to Construction Pattern

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för data- och systemvetenskap
Bidrag från Vinnova 1 054 975 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Vi har demonstrerat hur man automatiskt kan extrahera ett fysiskt konstruktionsmönster från en bild publicerad på ett modebolags websida. Vi gjorde det genom att använda existerande ”träningsdata” med en mindre specilaiserad serie, som vi skapade själva. Vi byggde också en 3D avatar och ett visningsrum, för att kunna visualisera mönstret på en specific kropp. Resultatet var mycket lovande även om vi inte nådde fram till en helt integrerad prototyp.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets målsättningar var utmanande och tekniskt högt ställda: Vi tillhandhåller identifiering av modekonstruktions-relevanta punkter i en bild. Vi skapade av en databas med 2000 bilder där dessa punkter §märkts ut. Vi tränade ett ”nätverk” som kan hitta sådana punkter i modebilder. Här har vi kommit så långt att vi ser att tekniken nästa kan lösa uppgiften. Vi har alltså en stark verifikation att det skulle vara möjligt att bygga en sådan tjänst. Vi har byggt en 3D-modell av ett visningsrum med en avatar.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppbyggt kring ett tätt samarbete mellan AI-forskare, 3D designers och en mode designer. Det var teknikst nyskapande och utmanande i AI-delen. Saamrbetet har gått bra och alla parter har varit engagerade. Det har resulterat i en tillgänglig och lovande teknik.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 oktober 2017

Diarienummer 2017-03640

Statistik för sidan