IKUU VFT1

Diarienummer 2013-01398
Koordinator Uppsala universitets Projekt Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 590 050 kronor
Projektets löptid januari 2013 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Innovationskontoret vid Uppsala universitet (IKUU) har med medel från VFT1-programmet hjälpt forskare, doktorander och studenter att på ett strukturerat sätt bedöma potentialen hos idéer och vidare coachat dessa.

Resultat och förväntade effekter

Projekt som har fått stöd från VFT1-programmet har blivit bättre förberedda för att göra det fortsatta verifieringsarbetet. Tidig kontakt med presumtiva kunder har gjort att projekten/företagen fått kravspecifikationer som ger bra underlag för fortsatt marknadsmässig och teknisk verifiering med fortsatt mjuk finansiering eller med kundfinansiering.

Upplägg och genomförande

VFT-finansiering har erbjudits projekt som har ett behov av kapital för att hantera frågeställningar som möter dem tidigt i processen. Dessa frågeställningar identifieras tillsammans med affärscoach vid innovationskontoret och utreds tillsammans med externa leverantörer. VFT-projekt initieras med plan, start- och slutdatum, samt resultatredovisning och ifall det är motiverat tas en plan om fortsättning fram.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.