IKUU VFT1 2014

Diarienummer 2013-05634
Koordinator Uppsala universitets Projekt Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 483 700 kronor
Projektets löptid januari 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Innovationskontoret vi Uppsala universitet (IKUU) har med medel från VFT1 programmet har hjälpt forskare, doktorander och studenter att på ett strukturerat sätt bedöma potentialen i för oss beskrivna idéer. Beviljade projekt har fått coachning för att på ett effektivt sätt nå marknadspotential.

Resultat och förväntade effekter

Projekt som erhållit stöd från VFT1-programmet har breddat sin kommersiella medvetenhet och kunskap om marknad. Tidig kontakt med presumtiva kunder har medfört att projekten utarbetat kravspecifikationer som legat till grund för fortsatt marknadsmässig och teknisk verifiering. Vi kan tillsammans med forskarna kan erbjuda stegvis finansiering för tidig riskeliminering och på så vis kan vara med och utveckla projekten över tid.

Upplägg och genomförande

IKUU har under 2014 arbetat med att förbättra processen för arbetet med VFT-1 programmet. Affärscoacher och idégivare tar gemensamt fram ett möjligt upplägg för ett verifieringsprojekt med målet att öka mognadsgraden hos affärskonceptet och minska identifierade risker i projektet. Efter rapportering beslutas om genomförande av ytterligare verifieringsaktiviteter upp till maxbeloppet. Idégivaren ska under deltagande i VFT-1 programmet delta i ett Value Creation Forum (VCF) där denne får presentera sina resultat som ett bevis på att information har tillgodogjorts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.