IKT-baserade metoder och arbetssätt

Diarienummer
Koordinator Karlstads universitet - Centrum för tjänsteforskning
Bidrag från Vinnova 2 857 271 kronor
Projektets löptid november 2006 - juni 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-02821

Statistik för sidan