IFH 2013 - Icke-invasivt diagnosverktyg vid hjärnskada

Diarienummer 2013-03276
Koordinator NIBIE AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

NIBIE AB har fått en rapport om hur inköpsprocessen ser ut för olika vårdgivare i olika länder och produkten har nu en betaversion för användning via internet.

Resultat och förväntade effekter

Med en klarare bild på inköpsprocessen kan NIBIE AB definiera kundsegmentet bättre och gör att företaget kan utforma en bra strategi för marknadsföringen. Betaversionen gör att företaget kan börja introducera produkten till flera slutkunder och får de att testa.

Upplägg och genomförande

Trots den korta projekttiden har vi lyckats få ut det mesta från konsulterna. Det går åt mycket tid för affärskonsulten att nå personer med viktig information som kan vara avgörande i sin analys av inköpsprocessen. Intervjuerna utfördes tillsammans med representant från företaget. även teknikkonsulten har fått hjälp från företaget att hinna med serverutvecklingen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.