IFH 2013 - FRAP tekniken: Ett innovativt frakturlim

Diarienummer
Koordinator REPAIR TECHNOLOGIES SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 856 300 kronor
Projektets löptid december 2013 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Efter genomförandet av de tidigare positiva cellstudier kring den innovativa FRAP tekniken är syftet med projektet att överföra resultaten från laboratorienivå till ett förberedande första steg mot klinisk tillämpning och ytterligare produktutveckling inom i första hand frakturbehandling. Detta ska ligga till grund för det långsiktiga målet att Repair Technologies Sweden AB utvecklas till ett innovativt helsvenskt medicintekniskt bolag inom materialteknik för att på allvar kunna ersätta befintliga metaller med FRAP tekniken i Hälso- och sjukvården globalt.

Resultat och förväntade effekter

Aktiviteterna i projektet har framför allt resulterat i presentation av den innovativa FRAP tekniken för forskare, forskningsingenjörer och kirurger som en ny och effektiv frakturbehandling. Den förväntade effekten är att FRAP - tekniken lagt grunden för ett nära tvärvetenskapligt samarbete kring innovativ materialteknik för klinisk tillämpning och ersättning av metaller i Hälso- och sjukvården genom framtagning av helt nya produkter för klinisk tillämpning även inom andra sjukdomstillstånd och som leder till effektivare behandlingsresultat.

Upplägg och genomförande

Projektet har delats upp i fyra arbetspaket med huvrubrikerna Projektledning och klinisk utveckling (WP 1), Affärsutveckling (WP 2), Kompletterande design och utveckling av FRAP teknikens produkt (WP 3) samt Utbildning och testning av FRAP teknikens prototyp (WP 4). Respektive arbetspaket har identifierat väsentliga aktiviteter och utrustning och hur resultaten från dessa presenteras. Därutöver har varje arbetspaket definierat när i tiden som aktiviteterna ska levereras och vilka strategiska beslut, som legat till grund för resultaten i varje arbetspaket.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-05118

Statistik för sidan