iFEST - KTH

Diarienummer 2010-01367
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen Maskinkonstruktion
Bidrag från Vinnova 7 532 700 kronor
Projektets löptid april 2010 - maj 2013
Status Avslutat