Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Identifiering av det genetiska nätverket för skumcellbildning med hjälp av (siRNA)

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för medicin, Solna
Bidrag från Vinnova 2 490 000 kronor
Projektets löptid december 2007 - december 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Att utveckla en cellkulturmodell för mänskliga celler där kandidater för kolesterolkänsliga gener kan störas och effekterna av denna störning kan studeras i relation till förändringar i genuttrycksprofiler och kolesterolackumulation. Denna information används sedan för att, med hjälp av systembiologiska metoder, konstruera modeller för det genetiska nätverk som kontrollerar uppkomsten av arteroskleros.

Långsiktiga effekter som förväntas

Identifieringen av de genetiska nätverk som orsakar komplicerade sjukdomar kommer att ge oss markörer som i sin tur kommer att underlätta en tidig diagnostisering av sjukdomarna samt vara till hjälp i utvecklingen av förbättrade terapeutiska substanser för individualiserad medicin.

Upplägg och genomförande

Jag kommer att kombinera mina kunskaper i molekylärbiologi inom områden som genstörning, med de matematiska modeller och simuleringar som utvecklats i gruppen för beräkningsmedicin vid Karolinska Sjukhuset, och de ´high-throughput´ metoder som utvecklats vid RIKEN Genome Center, för att planera experiment som kan utnyttja kliniska data maximalt för att få en bättre förståelse för de molekylärbiologiska processer som leder till arteroskleros.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02806

Statistik för sidan