Idédriven verksamhetsutveckling i kommunorganisationen

Diarienummer 2013-04546
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Avdelningen för ekonomi och styrning
Bidrag från Vinnova 511 927 kronor
Projektets löptid november 2013 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Alla medverkande kommuner har påbörjat arbetet med att ta fram system som mäter, stimulerar, fångar upp och förverkligar förslag från medarbetarna. Antalet inlämnade förslag, samt genomförda förbättringar per medarbetare ska kunna mätas på samma sätt i respektive kommun. Två kommuner, Malung-Sälen och Borås har redan startat sina system. Dessa kommuner har även målsatt antalet förslag per deltagare. övriga kommuner kommer att starta sina system under hösten (Motala, Vetlanda) eller from jan 2015 (Piteå).

Resultat och förväntade effekter

De medverkande kommunerna har just eller kommer inom snar framtid starta upp sina system. Den förväntade effekten i form av idéer och förslag som utvecklar verksamheten, kommer att bli synlig först efter en tids drift av systemen. Mätning och utvärdering av effekter kan först göras under slutet av 2014 alternativt i slutet av första halvåret 2015.

Upplägg och genomförande

Projekt har i hög grad uppnått sina mål och syften. En viss tidsfördröjning har skett pga. av sena beslut och mer kraft på förankring. Mätning sker idag i två kommuner. De tre övriga kommer att mäta under hösten, alt i början av 2015. Projekt hade kunnat fortlöpa även under hösten. Istället kommer kommunerna att fortsätta med att samverka i nätverksform under ledning av SKL.

Externa länkar

Borås, Malung-Sälen, Motala, Piteå och Vetlanda samt SKL samverkar kring idédriven verksamhetsutveckling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.