Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)

Diarienummer 2016-03494
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Centre for Healthcare Improvement
Bidrag från Vinnova 520 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - augusti 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att genom följeforskning kontinuerligt förbättra IOP och dess resultat, samt ta fram och förmedla kunskap till nytta för framtida liknande arrangemang. Genom kunskap om IOP i form av koncept, framgångsfaktorer och hinder ges bättre förutsättningar för tillämpningen av IOP inom andra välfärdsområden och hos andra kommuner och andra offentliga verksamheter.

Resultat och förväntade effekter

Fyra rekommendationer presenteras som kan öka användning av idéburna-offentliga partnerskap. Sammanfattningsvis belyser rekommendationerna framgångsfaktorer och utmaningar för att initiera, genomföra och anpassa ett idéburet offentligt partnerskap. Rekommendationerna belyser också behovet av mer kunskapsutveckling och kunskapsspridning om idéburna-offentliga partnerskap.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i form av följeforskning på IOP Ensamkommande i Göteborg.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.