iDAG - Innovativ testmiljö för framtidens Distansöverbryggande Arbetssätt i Sveriges största Gymnasieskola

Diarienummer 2015-02339
Koordinator Lapplands Kommunalförbund - Lapplands Gymnasium
Bidrag från Vinnova 3 350 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - oktober 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Lapplands Gymnasium ska bygga och driva en testbäddsmiljö där framtidens fjärrundervisning utvecklas via partnerskap och smarta, inkluderande och transparenta innovationssystem, s.k. Living Labs. Målet är att skapa och sprida erfarenheter av en etablerad, hållbar testmiljö anpassad för en kontinuerlig utveckling av prototyper och koncept för fjärrundervisning som bidrar till ökad likvärdighet inom den svenska grund- och gymnasieskolan och till sömlösa övergångar/gränssnitt mellan klassrums- och fjärrundervisning.

Förväntade effekter och resultat

Visa exempel på och testa användbara lösningar avseende teknik, pedagogik och support. Erbjuda olika alternativ till lärare och elever för att tillgodose skilda behov utifrån inom vilken kurs de ska använda distansöverbryggande arbetssätt. Projektet bidrar till att skapa en ökad beredskap och handlingspotential inom lärarkåren för att klara sitt uppdrag i att hantera distansöverbryggande lärande (produkter, applikationer, kommunikation, bedömning, utveckling av material osv). Detsamma gäller för eleverna; eleverna bidrar till att utveckla och testa utbildningsmiljöer.

Planerat upplägg och genomförande

Genom digitala testmiljöer kan moderna tankar på digitalisering i skolan tillämpas och provas ut i en reell skolmiljö. En digital dynamisk testmiljö ger möjlighet att testa nya idéer allt eftersom de kommer fram enligt principen ´release early, release often´. Innovationsplattformen som vi tänker oss den, omfattar även användarorienterade innovationsmodeller för att underlätta och kunna dra full nytta av korsbefruktning av idéer som i sin tur ska leda till experiment, piloter och prototyper i riktiga verksamheter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.