Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

iDAG - Innovativ testmiljö för framtidens Distansöverbryggande Arbetssätt i Sveriges största Gymnasieskola

Diarienummer
Koordinator Lapplands Kommunalförbund - Lapplands Gymnasium
Bidrag från Vinnova 3 350 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - oktober 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Att utveckla testmiljöer för att kunna etablera en hållbar fjärrundervisning i enlighet med Skolverkets definition av likvärdig skola och undervisning. Att vara transparent med resultat och erfarenheter var också en del av syftet. Projektet har uppfyllt syftet på tre konkreta områden: -Etablera en grund för hållbar fjärrundervisning -Bidra till ökad likvärdighet -Erfarenheter som bidrar till att närma sig sömlösa övergångar mellan när- och fjärrundervisning. Projektet (Lapplands Gymnasium) har spridit sina erfarenheter och bidragit till ökad kunskap om fjärrundervisning.

Resultat och förväntade effekter

Visa exempel på och testa användbara lösningar avseende teknik, pedagogik och support. Att bidra till att skapa en ökad beredskap och handlingspotential inom lärarkåren för att klara sitt uppdrag i att hantera distansöverbryggande lärande. Detsamma gäller för eleverna; eleverna bidrar till att utveckla och testa utbildningsmiljöer. Utifrån dessa förväntningar så har projektet mynnat ut i ett policydokument. Policyn har vuxit fram mot bakgrund av samlade erfarenheter i projektet och har som syfte att fungera som konkreta riktlinjer för en etablerad hållbar fjärrundervisning.

Upplägg och genomförande

Projektet och en digital dynamisk testmiljö gav möjlighet att testa nya idéer allt eftersom de kommit fram. Strukturerade workshops och diskussionsforum för pedagoger och handledare har anordnats för att kunna dra full nytta av korsbefruktning av idéer. I sin tur har detta lett till experiment, nya metoder och tillämpning av teknik i verksamheten. Utöver det så har projektet och testmiljön utvärderats utifrån elevers, fjärrlärares och fjärrhandledares erfarenheter och tankar kring olika perspektiv av fjärrundervisning vid Lapplands gymnasium kopplat till iDAG-projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-02339

Statistik för sidan