iCut

Diarienummer
Koordinator Högskolan Väst - Institutionen för ingenjörsvetenskap
Bidrag från Vinnova 1 085 000 kronor
Projektets löptid maj 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att utveckla en produkt, iCut, med en algoritm som möjliggör att analysera vibrationer vid skärande bearbetning genom att analysera ljudet från den aktuella bearbetningen som grund. Denna algoritm bygger på teorier framtagna vid Högskolan Väst beträffande vibrationer vid skärande bearbetning. Produktifieringen skall genomföras genom att algoritmen paketeras in i en mobil plattform som möjliggör informationsinsamling, analys och presentation av rekomendationer i samma utrustning.

Resultat och förväntade effekter

Produkten, iCut Mill, har utvecklats och demonstrerats på marknaden som en fungerande lösning för iPhone och iPad. I projektet har även identifierats möjligheterna att vidareutveckla konceptet till en familj med appar för flera olika bearbetningsoperationer. Att slutföra denna utveckling har dock inte varit ett mål för projektet varför detta kvarstår efter projektets slut. Projektet har även resulterat i en affärsplan för ett företag som skall äga produkten och genom demonstration av lösningen lett till komersiella kontakter med presumtiva kunder för teknologin.

Upplägg och genomförande

Projektets delaktiviteter har varit utveckling och validering av fungerande lösning, utredning av skydd för produkten, marknadsanalys och inledande marknadsföring samt utveckling av komersialiseringsplan och affärsplan för ett företag som skall äga rätten till produkten. Under projektets gång har i dialog med VINNOVA tyngdpunkten för de olika delarbetspaketen skiftat som ett resultat av dels resultatet i utvecklingsarbetet och dels responsen från marknaden på produkten. Denna flexibilitet har varit främjande för att lyckas i projektet så väl som vi gjort.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.