ICT for Sweden

Diarienummer
Koordinator KUNGL. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA - Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Bidrag från Vinnova 680 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

2. Syfte, mål och strategier för projektet Syfte: Internet of Things ska bli en viktig affärsmöjlighet för en ny Industrigren som ger Sverige stora möjligheter att utnyttja forskning, tekniska framsteg och ge Sverige innovationer inom detta nya område.

Resultat och förväntade effekter

ICT framsyn har genomfört ett brainstorm-möte och rundabordkonferenser för att diskutera vilka egenskaper som ett framtida ICT miljön. IoT har under de två första etapperna genomfört flera sammanfattande seminarier där man bjudit in framstående personer inom området som fått beskriva hur arbetet inom IoT ser ut. Nedanstående länkar visar reslutaten från dessa sammanfattande seminarier etapp för etapp

Upplägg och genomförande

ICT framsyn har genomfört ett brainstorm-möte och rundabordkonferenser för att diskutera vilka egenskaper som ett framtida ICT miljön. IoT har genomfört Bilda ett nätverk med ledande aktörer inom IoT i Sverige, såväl industri, forskare som kommersiella aktörer. Projektet har kartlägg nuläget av delar av IoT i Sverige omsättning och antal anstälda Definiera delmål per etapp.. Presentera, publicera delresultat och använd det momentum för att nå ny höjd för varje etapp

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.