ICT-ENABLED INNOVATION

Diarienummer
Koordinator Statistiska centralbyrån - SCB Stockholm
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2008 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03977

Statistik för sidan