ICT-ENABLED INNOVATION

Diarienummer
Koordinator Statistiska centralbyrån - SCB Stockholm
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2008 - december 2010
Status Avslutat